CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VẬN CHUYỂN SIÊU TỐC

Danh Mục : Giới thiệu/Giới thiệu vận chuyển siêu tốc Lượt Xem : 2357 Nhận Xét : 0

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VẬN CHUYỂN SIÊU TỐC

  1. Mục đích và phạm vi thu thập

Vận chuyển siêu tốc chỉ thu thập dữ liệu Khách hàng bao gồm họ tên, số điện thoại, email, tên đăng nhập và mật khẩu thành viên trên Web https://vanchuyensieutoc.com  để xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho quý Khách hàng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán trên website https://vanchuyensieutoc.com chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Các thành viên của vanchuyensieutoc.com sẽ tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và emal của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về các hành vi sử dụng trái phép, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  1.  Phạm vi sử dụng thông tin

Xachtayhay.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp nhằm:

-  Cung cấp các dịch vụ đến thành viên được kịp thời nhất;

-  Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và công ty trên website

-  Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

  1.  Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên hệ thống xachtayhay.com

  1.   Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

-  Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu của Xách tay hay thực hiện việc này.

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Admin của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vận chuyển siêu tốc  sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, Xách tay hay  sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

  1.  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của thành viên trên https://vanchuyensieutoc.com được công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân củaVận chuyên siêu tốc Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. Trong những trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ 3 cần có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo pháp luật yêu cầu.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên https://vanchuyensieutoc.com

-Vận chuyển siêu tốc yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.